Reglement Huttenkamp

 • Een inschrijving voor het Huttenkamp is pas geldig na betaling van en door ouder(s) /verzorger(s) van het deelnemende kind en na bevestiging van de inschrijving van het Huttenbouw-team Woutje Brugge.
 • Ouders dienen te allen tijden tijdens het evenement op de opgegeven telefoonnummers telefonisch bereikbaar te zijn.
 • Iedereen gedraagt zich netjes, zowel naar andere kinderen toe, als naar de begeleiding van het Huttenkamp;
 • Kinderen/ouders zijn zelf verantwoordelijk voor het materiaal dat zij meenemen, zoals gereedschap, bouwplastic en slaapspullen.
 • Het is verplicht stevige schoenen te dragen voor iedereen die het terrein betreedt;
 • Op het Huttenkamp is open schoeisel, roken, energy drank en het meenemen van huisdieren verboden. Deze regels zijn ook van toepassing voor familie en vrienden tijdens de bezoektijd.
 • Familie en vrienden mogen het Huttenkampterrein alleen betreden tijdens de bezoektijd op maandagavond.
 • Kinderen kunnen uitgesloten worden van het avondprogramma als ze niet goed zijn gekleed op de weersomstandigheden;
 • Tijdens het avondprogramma dienen de kinderen bij de begeleiding van het Huttenkamp blijven;
 • Het is voor kinderen niet toegestaan het terrein te verlaten zonder toestemming van de begeleiding van het Huttenkamp;
 • Ook bij het einde van het Huttenkamp op dinsdagochtend is het voor familie en vrienden niet toegestaan om het Huttenkampterrein te betreden.
  De kinderen gaan zelf met hun spullen naar de uitgang, indien nodig geholpen door andere kinderen of begeleiding van het Huttenkamp;
 • Een ieder blijft van de spullen van de organisatie van Woutje Brugge af.
 • Opruimen van het terrein doen we met elkaar.
 • Alle medewerkers zijn gelijk en zijn er allemaal vrijwillig. Respecteer elkaar daarvoor! Respecteer de aanwijzingen van de teamleiders.
 • Bij ernstig wangedrag kan het bestuur van stichting Woutje Brugge beslissen tot uitsluiting van verdere deelname aan de speelweek.
 • Het bestuur van stichting Woutje Brugge en teamleiders zijn niet verantwoordelijk voor eventueel verlies, diefstal en schade aan eigendommen.