Disclaimer internetsite

Stichting Woutje Brugge besteedt veel zorg en aandacht aan de samenstelling van deze internetsite. De informatie op deze internetsite wordt regelmatig bijgewerkt en aangevuld. Desondanks is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd, onvolledig of onjuist is.

Wij accepteren geen enkele aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze internetsite of de (tijdelijke) onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze site verkregen is.

Eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Auteursrecht
Een bezoeker mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere op deze internetsite opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van de Stichting Woutje Brugge.

Beperking van aansprakelijkheid
Stichting Woutje Brugge of daarbij aangesloten vrijwilligers of sponsors, of iedere andere partij die betrokken is bij het creëren, produceren of leveren van deze site, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor directe, bijkomstige, indirecte, of straffende beschadigingen, kosten, verliezen of aansprakelijkheden voortvloeiend uit uw toegang tot of gebruik van deze site.

Bovendien is Stichting Woutje Brugge niet aansprakelijk voor beschadigingen aan uw computeruitrusting of voor virussen die uw computeruitrusting zouden kunnen infecteren of andere eigendommen, vanwege uw gebruik of toegang tot of downloaden van materiaal van deze site.

Externe links
Deze internetsite bevat links naar internetsites die niet door Stichting Woutje Brugge worden beheerd. Stichting Woutje Brugge neemt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, nauwkeurigheid of het functioneren van deze sites; de links worden verschaft in goed vertrouwen. Stichting Woutje Brugge kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor later ingevoerde verandering in deze externe sites.