Extra informatie over Woutje Brugge speelweek 2021 vanwege Covid-19.

Nadat we vorig jaar de speelweek moesten annuleren i.v.m. Covid-19, was ook dit jaar de aanloop naar de speelweek toe, spannend en onzeker. Op het moment dat wij de boekjes uit gingen delen en de webshop open ging, namen ook de besmettingen weer toe en werd het weer onzeker of de speelweek door mocht gaan.

Gelukkig hebben we positief nieuws vanuit de gemeente en kan de speelweek plaatsvinden. De gemeente stelt hierbij wel een eis; de kinderen en de vrijwilligers moeten getemperatuurd worden voordat zij toegelaten worden op een onderdeel.

Dit houdt in dat wij door middel van een handthermometer bij de pols de temperatuur meten, wanneer er 38⁰C of hoger gemeten wordt door de handmeter, dan mag uw kind (of de vrijwilliger) niet mee doen aan het onderdeel. De handmeter is leidend en er is geen ruimte tot overleg/discussie hierin.

Naast het temperaturen gelden de algemene regels van 1,5 meter afstand houden tussen de volwassenen en handen desinfecteren bij binnenkomst.
Voor de huttenbouw gelden nog aanvullende regels, die gecommuniceerd worden met de ouders van de kinderen die mee doen aan de huttenkamp.
Daarnaast geld bij het theater een mondkapjesplicht voor de volwassenen, wanneer je op je toegewezen plaats zit, mag deze uiteraard af.
Wilt u bij het brengen en halen van uw kind, de aanwijzingen van de vrijwilligers opvolgen?

Door bovenstaande maatregelen te handhaven, kunnen wij met elkaar een mooie speelweek organiseren voor de kinderen.

Helaas hebben we geen toestemming gekregen van de gemeente voor de opening, het vissen en het magisch bosspel. Deze activiteiten zijn geannuleerd. Bij deze mail wordt nogmaals het speelschema toegevoegd met het recente schema.

Voor de ouders die tickets hebben gekocht voor bovenstaande activiteiten, zullen de aankoopbedragen geretourneerd worden. Vanwege vakanties van bestuursleden en de aankomende speelweek, zal dit waarschijnlijk pas na de speelweek gebeuren.
Mocht je het bedrag als gift aan Woutje Brugge willen schenken, dan kunt u dit kenbaar maken via de mail.

Als laatste willen we u erop wijzen de website goed in de gaten te houden, het kan voorkomen dat een activiteit alsnog wijzigt of geannuleerd wordt.

Voor vragen kunt u contact opnemen via bestuur@woutjebrugge.nl.